Kielioppikirjoja

Kallela, Maija-Leena ym. Datelines: Grammar Plus. Porvoo: WSOY. 1998.

Kielioppikirja, jonka takaosassa on kaikkiin esitettyihin kielioppiasioihin liittyviä tehtäviä. Tehtävien vastaukset voit tarkistaa vastauskirjasta:

Kallela, Maija-Leena ym. Datelines Grammar Plus. Student’s Key. Porvoo: WSOY. 1999.

 

McAlester, Gerard ym. As a Rule. Englannin keskeinen kielioppi. Porvoo: WSOY. 1995.

Selkeä kielioppikirja lyhyine kontrollitehtävineen, joiden avulla voit tarkistaa kyseisen kielioppiasian ymmärtämisesi.

Rekiaro, Päivi. Nykyenglannin peruskielioppi. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 1994.

”Helppo” kielioppi, jota on vaivatonta lukea ja josta löytää peruskielioppisäännöt nopeasti.

Rekiaro, Päivi. Nykyenglannin preppauskirja. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 1994.

Preppauskirja keskittyy muutaman kielioppiasian lisäksi sanastoon: helposti toisiinsa sekoittuviin sanoihin, sananmuodostukseen jne.

Rekiaro, Päivi. 101 prepositiota in English. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 1998.

Kirjaseen on koottu esimerkkejä prepositioilmauksista. Sarjaan kuuluu myös mm. kirjaset 101 idiomia ja 101 verbiä, adverbia, prepositiota.

Kiitos kommentistasi! Sähköpostiosoite ei tule julkisesti näkyville eikä sitä jaeta ulkopuolisille.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: