Tekstinymmärrys

Mitään yksiselitteistä neuvoa tekstinymmärtämisiin tuskin on olemassakaan, mutta kokemus niiden tekemisessä auttaa sekä erityyppisten tekstien lukeminen ihan muutenkin kuin pelkästään yo-tekstien muodossa. Kannattaa siis lueskella oppikirjojen tekstien (sekä niiden, mitä tunneilla on yhdessä käyty läpi että niiden, mitä ei olla luettu tunneilla) lisäksi ainakin nettiuutisia ja kirjaston englanninkielisiä kirjoja, esim. pieniä novelleja, missä on annettu sanastoja valmiina joko sivun reunalle tai takana olevaan sanastoon. Lue niin asiatekstejä kuin kaunokirjallisia tekstejä, esim. novellinpätkiä.

Itsestäänselvyys on, että tekstin ymmärtämisessä tarvitaan sanaston ja rakenteiden hallintaa. Tutkimusten mukaan tekstin sanoista pitää olla tuttuja 75 %, jotta sen pääkohdat voi ymmärtää. Yksityiskohtien ymmärtämiseen pitäisi tunnistaa jopa 95 % tekstin sanoista. Tekstinymmärryksen peruslähtökohtia on siis sanavaraston kartuttaminen – tästä on apua myös muihin yo-kokeen osa-alueisiin: kuullunymmärrykseen, kokeen rakenneosioihin ja ainekirjoitukseen.

Jos teksteissä tulee vastaan sellaisia sanoja, joiden merkitystä et tiedä, voit ehkä arvata sen lauseyhteydestä. Kannattaa myös pilkkoa pitempi sana pienempiin osiin: etuliitteillä (un-, in-, mis-, co-) samoin kuin sanan lopuilla (-ness) on omat merkityksensä. Esim. jos sana unconsciousness on sinulle ennestään tuntematon, erottele siitä etuliite un– ja loppu –ness, niin saat sanan conscious, joka on varmasti tuttu ‘tajuissaan’, ‘tietoinen’, ‘tarkoituksellinen’. Pääte –ness on ominainen substantiiveille (vastaa usein suomen päätettä –suus, –syyskindness ‘ystävällisyys’), joten consciousness on ‘taju, tajunta’, ‘tietoisuus’. Kun tiedämme, että etuliite un– tarkoittaa yleensä jotain negatiivista tai vastakohtaa, saamme sanalle unconsciousness suomennoksen ‘tajuttomuus’, ‘tiedottomuus’, ‘tahattomuus, tietämättömyys’.

Kiinnitä huomiota myös emotionaalisesti latautuneisiin sanoihin – adjektiiveihin ja verbeihin, jotka kuvastavat esim. jotain tunnetta – sekä kaksoismerkityksiin, sarkasmiin, ironiaan…

Monivalinnat

Tekstinymmärtämisen monivalintoja tehdessä itse neuvoisin silmäilemään tekstin ensin nopeasti läpi, jotta sen aiheesta saa kokonaiskuvan. Sitten kannattaa lukea kysymykset läpi (mutta ei vielä vastausvaihtoehtoja), minkä jälkeen seuraa tekstin luku huolellisemmin. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan saa ”jumittua” yksittäisiin, outoihin sanoihin. Vasta tämän jälkeen kannattaa keskittyä tekstiin tarkemmin kysymysten ja vastausvaihtoehtojen avulla pätkittäin (esim. ensimmäisen tekstinpätkän kysymykset ensin, sitten seuraavan jne.). Muista aina katsoa tarkkaan, miltä tekstin riveiltä mihinkin kysymykseen löytyy vastaus ja voit vaikka ihan alleviivata tekstistä lauseen, mikä paljastaa vastauksen.

Sanastoon ja asioiden esittämistapaan kannattaa kiinnittää huomiota: usein tekstissä ja kysymyksissä on käytetty synonyymisiä – samaa tarkoittavia – sanoja tai asiat on ilmaistu hieman eri tavoin. Kannattaa siis käyttää sanakirjaa tekstinymmärtämisiä tehdessä kotona – mutta ei kannata ruveta katsomaan kaikkia sanoja sanakirjasta, vaan vain ne, joiden merkitystä ei tekstiyhteydestä ymmärrä. Ja älä mielellään käytä sanakirjaa ekoilla lukukerroilla. No, itse kirjoituksissa sitä sanakirjaa tietenkään ei ole tukena :<

Usein tekstinymmärtämisen vaihtoehdot on laadittu siten, että ne muistuttavat hyvin paljon toisiaan, mutta esim. jokin pikkusana, kuten always, never, almost tms. erottaa vaihtoehdot toisistaan. Kaikkein parhaimpana keinona tekstinymmärryksissä pidän poissulkemista, eli kun vertaa tekstiä ja annettuja vaihtoehtoja toisiinsa, sitä mukaa ruksaa pois vaihtoehdoista ne, jotka eivät pidä paikkaansa (tai pitävät vähiten paikkaansa). Jäljelle jäänyt vaihtoehto on sitten se parhaiten tekstiä vastaava vaihtoehto. Joskus tekstejä kieltämättä pitää lukea hieman rivien välistä…

Avokysymykset

Avoimiin kysymyksiin vastatessa pätevät periaatteessa samat säännöt kuin yläpuolella. Lue huolellisesti, mitä kysytään – kysytäänkö yhtä vai useampaa asiaa, syitä vai seurauksia jne. Muista aina kirjoittaa vastaukset samalla kielellä kuin kysymykset ovat! Jos kysymykset ovat suomeksi, vastaa hyvällä suomella ja kokonaisilla lauseilla – mutta tiivistetysti, koska vastaus saa olla enintään parin virkkeen pituinen. Jos olet jostain asiasta epävarma, yritä kiertää se sanoen asia hieman ympäripyöreästi. Esim. jos tekstissä tulee jokin vieras termi vastaan, kuten ringed seal (norppa), niin älä lähde arpomaan lajin nimeä, vaan kierrä se käyttämällä jotain yleispätevää termiä, esim. eläin. Toisaalta liian ympäripyöreistä vastauksista ei pisteitä saa! Eli paras vastaus on tiivis, mutta sisältää kuitenkin tarpeeksi informaatiota.


Tässä on yleisiä ohjeita tekstinymmärrykseen sekä ohjeita monivalintoihin ja avoimiin kysymyksiin Abitreenit-sivustolta (kirjoitusvirheineen kaikkineen ;):

Yleiset ohjeetVilkaise millaisista tehtävistä koe koostu.

Lue tehtävän ohje.

Katsele tekstiä kursoorisesti selvittääksesi mitä se käsittelee. Alleviivaa sinulle tuntemattomia sanoja.

Lue teksti huolellisesti ja noudattaen vihkossa annettuja rivejä, ja vastaa kunkin rivivälin tehtäviin esim. ympyröimällä valitsemasi vaihtoehto koevihkoon. Jos olet epävarma, merkitse tehtävä kysymysmerkillä ja palaa siihen myöhemmin.

Lukiessasi tekstikatkelmaa, yritä selvittää tuntemattomat sanat / sanonnat tekstiyhteydestä.

Etsi kustakin virkkeestä subjekti ja predikaatti; jos subjektia ei löydy, predikaatti on passiivissa (joku to be- verbin muoto + pääverbin 3. muoto).

Kiinnitä erityistä huomiota konjuntioihin (but, while, however, since jne.), koska ne ovat ymmärtämisen kannalta tärkeitä.

Muista, että vastaus voi löytyä useammasta kuin yhdestä tekstikohdasta, tai jopa koko tekstin pohjalta.

(http://www.yle.fi/abitreenit/englanti_uusi/strategia_tekstit.shtml)

MonivalintaLue kukin kysymys ja siihen kuuluvat vaihtoehdot huolellisesti.

Tee vihkoon alleviivauksia. Merkitse esim. missä kohdassa tekstiä käsitellään kysymyksessä ollutta asiaa.

Valitse se vaihtoehto, joka parhaiten vastaa lukemasi tekstin sisältöä

Jos et osaa heti vastata, merkitse tehtävän viereen kysymysmerkki ja palaa tehtävään myöhemmin.

Lue optisen lomakkeen oikeasta yläkulmasta ohjeet, täytä optinen lomake huolellisesti ja lopuksi tarkista että olet vastannut kaikkiin tehtäviin

(http://www.yle.fi/abitreenit/englanti_uusi/strategia_tekstit_2.shtml)

Avoimet kysymyksetLue kysymys ajatuksella. Kiinnitä sen muotoiluun erityistä huomiota, esim. “Mitä syitä mainitaan laivan haaksirikkoutumiseen?”, jolloin yksi syy ei riitä täysiin pisteisiin.

Vastaa ytimekkäästi, selkeällä käsialalla ja mahdollisimman hyvällä kielellä, olipa se suomea tai englantia.

Muista, että vastaus kysymykseen voi löytyä useastakin tekstikohdasta.

(http://www.yle.fi/abitreenit/englanti_uusi/strategia_tekstit_3.shtml)


Tekstinymmärrysharjoitus

Voit harjoitella tekstinymmärtämistä vaikka seuraavalla tavalla. Ohjeet on kopsattu/muokattu oppimateriaalipaketista It’s so simple sivulta 41.

Valitse jokin teksti esim. netistä tai englanninkielisestä lehdestä. Silmäile teksti ensin läpi. Lue ensimmäinen kappale huolellisesti, koska se kertoo usein, mistä koko tekstissä on kyse. Lue myös viimeinen kappale huolellisesti – se on yleensä yhteenveto koko aiheesta. Jos teksti tuntuu vieläkin käsittämättömältä, silmäile uudestaan.

Pyri löytämään kappaleista johtolauseet, jotka kertovat, mitä kussakin kappaleessa käsitellään. Usein tämä johtolause on kappaleen ensimmäinen tai toinen virke.

 

Lue teksti sitten uudestaan kappale kerrallaan. Alleviivaa vieraat sanat ja yritä päätellä niiden merkitys esim. jatkotekstin perusteella. Joskus sanojen perässä on selitys tai pystyt arvaamaan sanan edellä tai jäljessä olevasta synonyymistä tai vastakohdasta. Lauseenjäsennyskin voi auttaa sanapäättelyssä. Sana voi myös esiintyä uudelleen myöhemmin tekstissä, missä sen merkitys on helpommin pääteltävissä.

Kirjoita vieraat sanat sekä kappaleen avainsanat muistiin. Hae linkkisanoja, jotka vievät tekstiä eteenpäin (esim. first, second, finally, however, on the contrary, in addition). Ne voivat auttaa ymmärtämään asioiden syy- ja seuraussuhteet. Tee nyt kappaleesta kysymyksiä tekstin sisällöstä (kuka, mikä, miksi, miten, missä, milloin) ja kirjoita suomenkielisiä tukisanoja. Laadi mind map keräämistäsi tuki- ja avainsanoista. Voit kirjoittaa myös lauseita, jotka sisältävät näitä sanoja. Tee sitten yhteenveto kappaleesta.

Käy tekstin muut kappaleet läpi samalla tavalla.

Kirjoita nyt tiivistelmä koko tekstistä mind mapin ja laatimiesi kappalekohtaisten yhteenvetojen avulla.

Katso muut Abikurssin osiot täältä.

Advertisements

Kiitos kommentistasi! Sähköpostiosoite ei tule julkisesti näkyville eikä sitä jaeta ulkopuolisille.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: