Ainekirjoitus

Aine muodostaa n. kolmasosan koko yo-kokeen pistemäärästä, joten siihen kannattaa satsata. Muista tehdä lukijallekin selväksi, milloin siirryt seuraavaan asiaan, muuten lukija saattaa tippua kärryiltä eikä ymmärrä, missä mennään, vaikka kirjoittajalle se olisi itsestäänselvyys. Aineen lukija – opettaja ja ylioppilaslautakunnan aineiden korjaaja – ei välttämättä lue rivien välistä, mitä tarkoitat!

Konjunktioilla saat virkkeesi liitettyä toisiinsa, linkkisanoilla taas sujuvat siirtymät kappaleesta ja asiasta toiseen. Yhdistele virkkeitäsi relatiivipronomineilla tai with-prepositiolla. Lyhentele lauseitasi lauseenvastikkeilla. Käytä adjektiiveja elävöittämään tekstiäsi. Adverbeilla taas mm. tehostat verbejä, kerrot jotakin tekemisen laadusta – mutta muista laittaa ne oikeaan paikkaan lauseessa! Käytä sanontoja lauseissasi, samoin konditionaalia, passiivia, epäsuoraa kysymyslausetta/esitystä…

Kirjallista tuottamista voidaan yo-kirjoituksissa mitata sen perinteisen kirjoitelman – aineen – lisäksi lyhyillä viestinnällisillä kirjoitustehtävillä kuten kirjeellä tai puheella. Olipa kyseessä “normaali” aine tai lyhyt viestinnällinen / lyhyt ohjattu kirjoitustehtävä, käytä omantasoistasi kieltä!

Esimerkkejä lyhyistä ohjatuista kirjoitustehtävistä:

Lyhyet ohjatut kirjoitustehtävät.rtf

Ohjeita ainekirjoitukseen

Tiivistäen ainekirjoituksesta:

Valitse tehtävä, lue tehtävänanto huolellisesti ja tee samalla merkintöjä. Palauta mieleesi tehtävänannon näkökulma ja kokoa käsitekartta. Mieti asioiden esitysjärjestys huolellisesti. Numeroi käsitekarttaan mielestäsi paras kappalejärjestys. Kirjoita. Muista pitää taukoja. Tarkista vaiheittain: tarkastele asiasisältöä, sitten rakennetta ja kieltä. Rakennetta miettiessäsi anna kappaleille nimi ja katso, ovatko kappaleet loogisessa järjestyksessä. Suunnittelu vie aikaa, mutta kun olet tehnyt käsitekartan ja numeroinut siihen kappaleiden käsittelyjärjestyksen, aineesi on aukikirjoittamista vaille valmis!

Tässä on liitteenä tarkempia ohjeita ainekirjoitukseen (sisältäen aineen tarkistuslistan) sekä kirjoitelman arvosteluohjeet. Niihin kannattaa tutustua, jotta tietää, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota ainetta kirjoittaessa. On kuitenkin hyvä muistaa, että kirjoitelma on aina kokonaisuus, jolloin pelkällä hyvällä kielellä ei yllä korkeimmille pisteille, mutta toisaalta yksittäiset kielivirheet eivät välttämättä laske pisteitä, vaan ne voivat kompensoitua muilla ansioilla – sopivilla sanonnoilla,  monipuolisella sanastolla, omaperäisellä aiheen käsittelyllä jne. Muista, että kappalejako yleensä ei ole yhden lauseen mittainen. Esitä perusteluja puolesta ja vastaan, käytä adjektiiveja ja vaihtelevia rakenteita. Lisäpisteitä saat, kun käsittelet aihetta monipuolisesti ja omintakeisesti, kielesi on rikasta, vaihtelevaa ja idiomaattista eli käytät erilaisia sanontoja ja monipuolista sanastoa.

Ohjeita ainekirjoitukseen.rtf

Arvosteluohjeet.rtf

Katso täältä lisää kirjoitelmaohjeita: http://netti.nic.fi/~veikkor/Opetus/kirjoitelma.htm

Erilaiset ainetyypit

Kuten liitteessä Ohjeissa ainekirjoitukseen sanottiin,

Ennen kirjoittamaan ryhtymistä on syytä miettiä, millaista tuotosta valitusta aiheesta odotetaan. Tavoitteena voi olla kertominen, kuvaaminen ilman varsinaista lukijaan vaikuttamisen tarkoitusta, tietojen antaminen tai välittäminen ilman lukijan aktivoitumisen tavoitetta tai argumentatiivinen, lukijaan vaikuttamaan ja tämän mielipidettä ehkä jopa muuttamaan pyrkivä esitys. Kirjoittaminen voi lisäksi olla pohdiskelevaa, ongelmia erittelevää, jolloin siihen toisaalta sisältyy kuvausta, toisaalta vertailua, perustelemista ja kumoamistakin, missä suhteessa se lähenee argumentatiivista tyyppiä. Tällöin lähestytään esseetyyppistä kirjoittamista.

(http://www.yle.fi/opintoradio/englanti/kurssi6/k617.htm)

Tässä on hieman kertovasta, kuvailevasta ja argumentatiivisesta ainetyypistä:

Kertova esitys.rtf

Kuvaileva esitys.rtf

Argumentatiivinen esitys.rtf

Miten kehittyä kirjoittajana?

Parhaiten kehityt kirjoittajana, kun luet erilaisia ja erityyppisiä tekstejä, koska lukeminen ja kirjoittaminen kulkevat käsi kädessä. Lukiessasi tekstejä omaksut uusia rakenteita, erilaisista teksteistä omaksut vaikutteita myös omiin kirjoitelmiisi ja monipuoliset lukukokemukset rikastuttavat omaakin ilmaisua. Myös yleissivistyksesi laajenee, ja mitä laajempi yleissivistyksesi on, sitä helpompi on käsitellä aihetta kuin aihetta monipuolisesti ja persoonallisesti.

Muokkaa myös omia vanhoja tekstejäsi. Kirjoittamista oppii paitsi kirjoittamalla ja muokkaamalla omia tekstejä myös lukemalla toisten aineita. Pyydä siis kavereiltasi luettavaksi heidän aineitaan ja anna omiasi heille luettavaksi ja kommentoitavaksi!

Katso muut Abikurssin osiot täältä.

 

One Response to “Ainekirjoitus”

Trackbacks/Pingbacks

  1. 2012 in review eli viime vuoden blogistatistiikkaa « Enkkua - February 8, 2013

    […] Ainekirjoitus […]

Kiitos kommentistasi! Sähköpostiosoite ei tule julkisesti näkyville eikä sitä jaeta ulkopuolisille.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: